Európai Szociális Alap és Széchenyi 2020 támogatásával
Kedvezményezett neve: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Projekt címe: Ég és Föld között
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.6-17-2017-00024
Projekt várható befejezése: 2021.01.31.
Támogatás mértéke: 299 896 254 Ft
Támogatás intenzitása: 100%

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat az az EFOP-3.3.6-17-2017-00024 jelű pályázat támogatásával Természettudományos Élményközpontot hozott létre. Az Élményközpont fő célja a természettudományos tantárgyak népszerűsítése a 7-24 éves tanulók körében, valamint a tehetségek felkutatása élményalapú pedagógiai módszerek segítségével. A központ termeiben modern bemutatóeszközök állnak rendelkezésre. A 32 különböző program 8 foglalkoztatási formában valósul meg (szakkör, sorozatok, műhely, verseny, tábor, stb.), amelyek között látványos fizikai és kémiai kísérletek, virtuális valóság és planetáriumi bemutatók, valamint robotikai és informatikai foglalkozások szerepelnek.
Csillagászat

Távcsöves megfigyelés, GeoDome varázsgömb, bemutatók. 

Fizika&Kémia

Látványos és tanulságos kísérletek a fizika és a kémia határterületeiről

Robotika

Tapasztalatszerzés a programozásban, színszenzor és a Sound blokk alkalmazásában

Biológia

Biológiai sokféleség, energiahasználat, fogyasztói szokások, klímaváltozás

Élményközpontunkban

32 különböző természet-tudományos tematikájú program került kidolgozásra.

Ezek között: látványos fizikai kísérletek, kémiai kísérletek, virtuális valóság, planetáriumi bemutatók, robotikai foglalkozások, informatikai foglalkozások szerepelnek, melyet szakpedagógusok és előadók tartanak.

A programok megvalósítása

A programok megvalósítása az alábbi foglalkozási formákban történik:

Szakkör

A köznevelési intézmények oktatási-nevelési programjának megvalósítását, valamint kínálatának gazdagítását támogató tanórán kívüli szabadidős tevékenység természettudományos témakörökben.

Természettudományos óra

Az élményközpontban, mint iskolán kívüli tanulási helyszínen megtartott, szemléletes foglalkozás pedagógus vezetésével, amely kapcsolódik az adott korosztályt érintő tantárgyi kerettantervhez.


Foglalkozássorozat

Tematikus, de nem szakkör formában megvalósított foglalkozások.


Versenyek, vetélkedők

Természettudományos területen tartott szabadidős tevékenység, amelynek győzteseit a verseny végén díjazzuk.


Foglalkozási formák továbbá:

A programok megvalósítása az alábbi foglalkozási formákban történik:

Kiscsoportos foglalkozás

Ez a tevékenység személyre szabott képzési lehetőség egy-egy természettudományos területen kiemelkedő képességgel rendelkező diákok számára.

Műhely- és klubfoglalkozás

Kötetlenebb, elsősorban informális, a résztvevők aktivitására és kezdeményezőképességére alapozó foglalkozások.

Témanap, témahét

Élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzés, meghatározott természet-tudományos témában.

Osztálykirándulás, tábor

Több napos, összefüggő, azonos résztvevői körrel zajló készség- és képességfejlesztő szabadidős rendezvénysorozat természet-tudományos tematikával.


Galéria

Egy kép többet mond ezer szóná

További fényképek galériánkban