„ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT” – TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAM-KÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONT-FEJLESZTÉS SZOLNOKON

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 299,9 millió forint európai unós támogatás segítségével Szolnok városában természettudományos élményközpontot hoz létre. A természettudományi, matematikai, műszaki szakterületek vonzerejének növelése érdekében elsődlegesen a térség 20 db köznevelési intézményével működik együtt a minél fiatalabb korosztály természettudományi diszciplínák felé való orientálása érdekében.

Az élményközpontban a fenti célok érdekében többek között korszerű csillagászati obszervatórium (távcsövekkel, naptávcsővel), kémiai laboratórium, szimulátorok, valamint interaktív eszközökkel felszerelt bemutatótermek kerülnek kialakításra.

A projekt keretében a különböző foglakozási formákban megvalósítandó több mint 30 féle programelem felöleli a fizika, csillagászat, földrajz, kémia, környezetvédelem, valamint a biológia tudományágakat. Ily módon az élményközpont egy komplex természettudományos műhelynek tekinthető.

A megvalósítandó programelemek részben az egyes tudományterületeken belül nyújtanak ismereteket, részben a tudományterületek között próbálnak kapcsolódási pontokat találni. Ezen utóbbi programelemek külön hangsúlyosak, hiszen a természettudományok csak szakterminológiailag osztottak, a természet egységének, a természettudományok határtalanságának bemutatása fontos feladata egy komplex tudományos ismeretterjesztő műhelynek. A kidolgozásra kerülő programok hozzájárulnak a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, a korszerű kísérleti és élményszerű oktatás elterjesztéséhez. Ezeken keresztül magas színvonalon népszerűsíthetőek a természettudományos és műszaki pályák is.

A fejlesztés eredményeként az élményközpont megnyitása 2018 októberében várható.

A projekt időtartama: 2017. november 1 – 2020. október 31.

A megvalósítás helyszíne: 5000 Szolnok, Jubileum tér 5.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ kérhető: titkarsag@titnet.hu

Categories:

Comments are closed